Do poprawnego słuchania kanału niezbędna jest najnowsza wersja programu Flash Player. Flash player można pobraż ze strony producenta pod adresem: http://www.adobe.com/products/flashplayer
Playlista
Zdobycie Berlina Zdobycie Berlina Agnieszka Stecka
Poczdam - dominacja radziecka Poczdam - dominacja radziecka Andrzej Sowa
Dlaczego mocarstwo? Dlaczego mocarstwo? Andrzej Sowa
Sprawa leningradzka Sprawa leningradzka Katarzyna Kobylecka
Imperium od Łaby do Władywostoku Imperium od Łaby do Władywostoku Andrzej Sowa
Europa Zachodnia a ZSRR Europa Zachodnia a ZSRR Agnieszka Stecka
Rywalizacja atomowa z Ameryką Rywalizacja atomowa z Ameryką Agnieszka Stecka
Śmierć Stalina Śmierć Stalina Andrzej Sowa
Ławrientij Beria Ławrientij Beria Andrzej Sowa
Dlaczego Malenkow? Dlaczego Malenkow? Katarzyna Kobylecka
 Początek rządów Chruszczowa Początek rządów Chruszczowa Katarzyna Kobylecka
Odwilż w krajach satelickich Odwilż w krajach satelickich Agnieszka Stecka
XX Zjazd KPZR XX Zjazd KPZR Agnieszka Stecka
Węgry i Suez Węgry i Suez Andrzej Sowa
Bunt Mołotowa Bunt Mołotowa Andrzej Sowa
Reformy Chruszczowa Reformy Chruszczowa Katarzyna Kobylecka
Afera pilota Powersa Afera pilota Powersa Katarzyna Kobylecka
Kryzys kubański Kryzys kubański Agnieszka Stecka
Słowo Historia Związku Radzieckiego
"Towarzysze czerwonoarmiści! Kapitaliści prowadzą wojnę przeciwko Rosji! Mszczą się oni na Radzieckiej Republice za to, że obaliła władzę obszarników i kapitalistów" – mówił Lenin w marcu 1919. Rewolucja Październikowa, terror Stalina, reformy Chruszczowa, doktryna Breżniewa, pieriestrojka Gorbaczowa, rządy Jelcyna. Dzieje Związku Radzieckiego opowiedziane przez wybitnego historyka prof. Pawła Wieczorkiewicza. Oryginalne nagrania i znakomity komentarz o budowie i upadku komunistycznego imperium, które na lata zmieniło losy milionów ludzi na świecie.
Sprawa leningradzka prof. Paweł Wieczorkiewicz 10'00
Spadek autorytetu Józefa Stalina w gronie najblizszych wspólpracowników podczas wojny. Sprawa sukcesji. Wzrost znaczenia Andrieja Zdanowa. Walka z grupa Gieorgija Malenkowa. Smierc Zdanowa. Kontrofensywa grupy Malenkowa w 1949. Czystki w aparacie wladzy. Fragmenty wystapien Gieorgija Malenkowa i Lawrientija Berii. 
Zobacz również
Copyright © Polskie Radio S.A