Do poprawnego słuchania kanału niezbędna jest najnowsza wersja programu Flash Player. Flash player można pobraż ze strony producenta pod adresem: http://www.adobe.com/products/flashplayer
Playlista
Konstytucja stalinowska Konstytucja stalinowska Agnieszka Stecka
Imperium NKWD Imperium NKWD Andrzej Sowa
Wielka Czystka Wielka Czystka Andrzej Sowa
Moskwa a Komintern  Moskwa a Komintern Katarzyna Kobylecka
Stalin sojusznikiem Hitlera Stalin sojusznikiem Hitlera Katarzyna Kobylecka
17 września 1939 17 września 1939 Agnieszka Stecka
Zabór republik bałtyckich Zabór republik bałtyckich Agnieszka Stecka
Wojna zimowa Wojna zimowa Andrzej Sowa
1939-1941 - lata współpracy radziecko-niemieckiej 1939-1941 - lata współpracy radziecko-niemieckiej Andrzej Sowa
Wybuch wojny - 22 czerwca 1941 Wybuch wojny - 22 czerwca 1941 Katarzyna Kobylecka
Od klęski do klęski Od klęski do klęski Katarzyna Kobylecka
Bitwa pod Moskwą i blokadą Leningradu  Bitwa pod Moskwą i blokadą Leningradu Agnieszka Stecka
Przełom stalingradzki Przełom stalingradzki Agnieszka Stecka
Łuk Kurski  Łuk Kurski Andrzej Sowa
Ofensywa 1943-1944 Ofensywa 1943-1944 Andrzej Sowa
Teheran - pierwsza próba podziału świata Teheran - pierwsza próba podziału świata Katarzyna Kobylecka
Stalin a sprawa polska Stalin a sprawa polska Katarzyna Kobylecka
Jałta - rok 1945 Jałta - rok 1945 Katarzyna Kobylecka
Słowo Historia Związku Radzieckiego
"Towarzysze czerwonoarmiści! Kapitaliści prowadzą wojnę przeciwko Rosji! Mszczą się oni na Radzieckiej Republice za to, że obaliła władzę obszarników i kapitalistów" – mówił Lenin w marcu 1919. Rewolucja Październikowa, terror Stalina, reformy Chruszczowa, doktryna Breżniewa, pieriestrojka Gorbaczowa, rządy Jelcyna. Dzieje Związku Radzieckiego opowiedziane przez wybitnego historyka prof. Pawła Wieczorkiewicza. Oryginalne nagrania i znakomity komentarz o budowie i upadku komunistycznego imperium, które na lata zmieniło losy milionów ludzi na świecie.
Moskwa a Komintern prof. Paweł Wieczorkiewicz 11'00
Zjazd zalozycielski Miedzynarodówki Komunistycznej - Kominternu w marcu 1919. Sterowanie partiami komunistycznymi nalezacymi do Kominternu przez Zwiazek Radziecki. Wielka czystka - aresztowania i wyroki wsród przywódców partii komunistycznych w II polowie lat 30. Rozwiazanie KPP w 1938.
Zobacz również
Copyright © Polskie Radio S.A